สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
เว็บไซด์แนะนำ

สมเด็จพระญาณสังวร

KM ICT

KM ICT

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ


มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. ย้ายที่ทำการใหม่
สำนักงาน ก.พ. ย้ายที่ทำการใหม่

  สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย

  กรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

  แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554


งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554


สโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รายการเกษตรศาสตร์นำไทย


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


จุฬาติวเตอร์

สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย


สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย


ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

โครงการ "2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย"

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้านไอซีที ออนไลน์

ฟอนต์

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญชวน สมัครเรียนโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ วันที่ 14 พย. 2548 -19 มีค. 2549

เชิญผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา พระพุทธชินสีห์จำลอง

http://kucity.kasetsart.org ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรฯ

http://kucity.kasetsart.org ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรฯ

หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครัวไทยสู่ครัวโลก

ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

Search Engin

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา


ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
HTML Web Counter

ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
รับสมัคร พนง.เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ คณะสิ่งแวดล้อม
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   02-579-2946
เอกสารเพิ่มเติม : 140422131631.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสม้ครผู้ศึกษาต่อ ป.โท (รอบที่ 2)
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ธัญลักษณ์   02-5620232-3
เอกสารเพิ่มเติม : 1_MAE 19_MAB13 V2.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ประเภท :
เวลา : 09:00-15:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : อนัญญา อุณหโภคา   0-2579-0113 ต่อ 4192
เอกสารเพิ่มเติม : Legal.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานกฎหมาย
รับบุคคลที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณวาสนา, คุณธัญลักษณ์, คุณสุทธิศักดิ์   02-5610928,081-5530934,081-5530959,081-6862079
เอกสารเพิ่มเติม : http://master-coop.eco.ku.ac.th/
สถานที่    : EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ : MCE
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อม
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   02-579-2946
เอกสารเพิ่มเติม : result.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อม
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำศูนย์การจัดการพลังงานฯ
ประเภท :
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณสุภัทรา พ่วงแพ   029428777 ต่อ 1619,1623
เอกสารเพิ่มเติม : img09227.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : าควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
รับบุคคลที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณวาสนา, คุณธัญลักษณ์, คุณสุทธิศักดิ์   02-5610928,081-5530934,081-5530959,081-6862079
เอกสารเพิ่มเติม : http://master-coop.eco.ku.ac.th/
สถานที่    : EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ : MCE
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์หลังใหม่
ประเภท : จัดซื้อ/จัดจ้าง
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : งานพัสดุ   02-562-0951-6 ต่อ 2511
เอกสารเพิ่มเติม : post_cleanning_OCS.pdf
สถานที่    : สำนักบริการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งช่างเทคนิค
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://agr.ku.ac.th/agr2/file/140418-2.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเกษตร
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ภาควิชาสัตวบาล   0-2579-1120
เอกสารเพิ่มเติม : http://agr.ku.ac.th/agr2/file/140418-1.pdf
สถานที่    : ภาควิชาสัตวบาล
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประเภท :
เวลา : 09:00-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : งานบริหารและธุรการทั่วไป   ๐๒-๕๗๙-๐๐๓๒ ภายใน ๑๒๘๘
เอกสารเพิ่มเติม : http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=11541
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับสมัครพนกงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งเจ้าหน้าทบริหารงานทั่วไป
ประเภท :
เวลา : 09:00-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : งานบริหารและธุรการทั่วไป   ๐-๒๕๗๙-๐๐๓๒
เอกสารเพิ่มเติม : http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=11704
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับบุคคลที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณวาสนา, คุณธัญลักษณ์, คุณสุทธิศักดิ์   02-5610928,081-5530934,081-5530959,081-6862079
เอกสารเพิ่มเติม : http://master-coop.eco.ku.ac.th/
สถานที่    : EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ : MCE
เปิดรับนิสิตใหม่ จำนวน 300 คน ในปีการศึกษา 2557
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : www.sbai.agro.ku.ac.th   0-2562-5000 ต่อ 5140
เอกสารเพิ่มเติม : R 020457.pdf
สถานที่    : อาคาร อก. 5 ชั้น 5 ห้อง 5509
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานสถานที่
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   02-579-2946
เอกสารเพิ่มเติม : maidVT.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์   0-2797-1900 ต่อ 1230
เอกสารเพิ่มเติม : ENSV1I0KSP1C.pdf
สถานที่    : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์   0-2797-1900 ต่อ 1230
เอกสารเพิ่มเติม : PJVQ1I0JR2LY.pdf
สถานที่    : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 17 อัตรา
ประเภท : ประกาศผลสมัครงาน
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์   0-2797-1900 ต่อ 1230
เอกสารเพิ่มเติม : BWSG1I0JCWYD.pdf
สถานที่    : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ระกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท :
เวลา : 09:00-12:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : นิสรา   
เอกสารเพิ่มเติม : 3 Job_Admin_Officer.pdf
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 09:00-12:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : นิสรา   
เอกสารเพิ่มเติม : 2 Job_list_Edu.pdf
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (ปวส.)
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : นิสรา   
เอกสารเพิ่มเติม : Job_Add _Time_Fires.pdf
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 19)
ประเภท :
เวลา : 08:00-24:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101   0-2561-2522(สายตรง),0-256134,80,84 ต่อ 101
เอกสารเพิ่มเติม : http://indpsy.soc.ku.ac.th
สถานที่    : คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณ
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์   0-2797-1900 ต่อ 1230
เอกสารเพิ่มเติม : CTIQ180N1T1E.pdf
สถานที่    : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 ตำแหน่ง
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณ ฟารีดา   02-5625000 ต่อ 5122
เอกสารเพิ่มเติม : account_57.pdf
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อม
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   02-579-2946
เอกสารเพิ่มเติม : teacher3.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณ ฟารีดา   02-5625000 ต่อ 5122
เอกสารเพิ่มเติม : Lecture_Pd.pdf
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://agr.ku.ac.th/agr2/file/140327.pdf
สถานที่    : คณะเกษตร
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเกษตร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำเเหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   02-561-3474
เอกสารเพิ่มเติม : academic27-03-56.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำเเหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี 1 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   02-561-3474-507
เอกสารเพิ่มเติม : accountant27-03-2557.pdf
สถานที่    : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : 20140325131224_scan0003.pdf
สถานที่    : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   02-561-3474
เอกสารเพิ่มเติม : education.pdf
สถานที่    : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.ku.ac.th/kunews/news57/3/Job/Job2.pdf
สถานที่    : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่เพื่อศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   025791489
เอกสารเพิ่มเติม : www.iup.eng.ku.ac.th
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ ขายใบสมัครและรับสมัคร ปีการศึกษา 2557 (รุ่น 19)
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101   0-2561-2522(สายตรง),0-256134,80,84 ต่อ 101
เอกสารเพิ่มเติม : http://indpsy.soc.ku.ac.th
สถานที่    : คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณธิติมา   02-9428350
เอกสารเพิ่มเติม : applicationento.pdf
สถานที่    : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 6 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   025620233
เอกสารเพิ่มเติม : formPh.D6-57.jpg
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ (MAE) คณะเศรษฐศาสตร์
การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ดำเนินการโดย ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ประเภท : ฝึกอบรม
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   02-9428350
เอกสารเพิ่มเติม : ento.pdf
สถานที่    : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การบริการวิเคราะห์แมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประเภท : โครงการกิจกรรม
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณระพีภรณ์   02-9428350
เอกสารเพิ่มเติม : Identify.pdf
สถานที่    : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เมษายน  2557
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม มก.
 •  
   
   
     สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   


  โทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 2508 , 2575
  โทรสาร 0-2562-0957
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : April 2, 2014
  ipv6 ready