สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
เว็บไซด์แนะนำหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ "2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย"


ftijob

ftijob

สมเด็จพระญาณสังวรKM ICT


สำนักงาน ก.พ. ย้ายที่ทำการใหม่

  สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย

  กรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

  แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย


ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา


ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

ครัวไทยสู่ครัวโลก

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2555
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภารต้น 2561 (รอบสอง)
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : หันสนา   081-8678819
เอกสารเพิ่มเติม : poster 17 first 61(2).pdf
สถานที่    : โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : ฟารีดา เราะห์มานีย์   0-2562-5000 ต่อ 5122
เอกสารเพิ่มเติม : TTS25610001.pdf
สถานที่    : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 25 (รอบที่ 2)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ   081-553-0959, 081-553-0934, 02-562-0232
เอกสารเพิ่มเติม : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคาร
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
กำลังเปิดรับสมัครผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 17 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ   081-553-0959, 081-553-0934, 02-562-0232
เอกสารเพิ่มเติม : whttp://grad.eco.ku.ac.th
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
กำลังเปิดรับสมัครผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 23 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ   081-553-0959, 081-553-0934, 02-562-0232
เอกสารเพิ่มเติม : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคาร
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 25 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ   081-553-0959, 081-553-0934, 02-562-0232
เอกสารเพิ่มเติม : whttp://grad.eco.ku.ac.th
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
เชิญสำรองที่นั่ง และเข้าฟังการบรรยาย แนะนำหลักสูตร (Open House) MBE รุ่นที่ 25
ประเภท : บรรยายพิเศษ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ   081-553-0959, 081-553-0934, 02-562-0232
เอกสารเพิ่มเติม : whttp://grad.eco.ku.ac.th
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MAB รุ่นที่ 16 (รอบที่ 2)
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ธัญลักษคุณรัชนี คุณณัฐวรรณ และคุณธัญลักษณ์ เกษแก้ว   02-5620232-3 ต่อ 301,302,303 และ 503
เอกสารเพิ่มเติม : MAB16 (second round).pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MAE รุ่นที่ 22 (รอบที่ 2)
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ธัญลักษคุณรัชนี คุณณัฐวรรณ และคุณธัญลักษณ์ เกษแก้ว   02-5620232-3 ต่อ 301,302,303 และ 503
เอกสารเพิ่มเติม : MAE 22(second round).jpg
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MCE รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2560
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณวาสนา คุณสุทธิศักดิ์ และคุณธัญลักษณ์   02-5620232-3
เอกสารเพิ่มเติม : Admission MCE_V 16_2560.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท (รอบที่ 2)
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : น.ส.รัชนี งามดี น.ส.น้ำอ้อย อุบลบาน นางณัฐวรรณ แว่นแก้ว และ น.ส.ธัญลักษณ์ เกษแก้ว   02-5620232-3 ต่อ 301,302,303 และ 503
เอกสารเพิ่มเติม : MAB16 (second round).pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประเภท :
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คณะสิ่งแวดล้อม   02-579-2945
เอกสารเพิ่มเติม : 20170118103531697.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อม
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ประเภท :
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   025790520 ต่อ 115
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
สถานที่    : คณะวนศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
MAB รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 16
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณรัชนี คุณณัฐวรรณ และคุณธัญลักษณ์   089-894-0712 / 081-553-0959
เอกสารเพิ่มเติม : MAB 16.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
MAE รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 22
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณรัชนี คุณณัฐวรรณ และคุณธัญลักษณ์   089-894-0712 / 081-553-0959
เอกสารเพิ่มเติม : MAE 22.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MAE รุ่นที่ 22
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ณรัชนี คุณณัฐวรรณ และคุณธัญลักษณ์   89-894-0712 / 081-553-0959
เอกสารเพิ่มเติม : MAE 22.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประเภท :
เวลา : 09:30-11:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : หน่วยบุคคล   02 942 8772-3 ต่อ 106
เอกสารเพิ่มเติม : job59-03-30.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักการกีฬา
โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท :
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน   0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.agri.kps.ku.ac.th/education/quota-2559/
สถานที่    : คณะเกษตร กำแพงแสน
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ธัญลักษณ์   02-5620232-3
เอกสารเพิ่มเติม : 1_MAB_14 & MAE_20_58.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท (รอบที่ 2)
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ธัญลักษณ์   02-5620232-3 ต่อ 301,302,303 และ 503
เอกสารเพิ่มเติม : 1_MAE 19_MAB13 V2.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท
ประเภท :
เวลา : 08:30-08:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ธัญลักษณ์   02-5620232-3
เอกสารเพิ่มเติม : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   025790520 ต่อ 115
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.forest.ku.ac.th
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตฯ   02-5620233
เอกสารเพิ่มเติม : 1_MAE 19_MAB 13 2557.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณวาสนา คุณสุทธิศักดิ์ และคุณธัญลักษณ์   02-5620232-3
เอกสารเพิ่มเติม : MCE_12_2556.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 08:30-20:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณรัชนี คุณน้ำอ้อย คุณณัฐวรรณ และคุณธัญลักษณ์   02-5620232-3
เอกสารเพิ่มเติม : MAB_12 _MAE_18_2556.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ธัญลักษณ์ เกษแก้ว 02-5620232-3 ต่อ 503   
เอกสารเพิ่มเติม : 1_New_Update.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ธัญลักษณ์ เกษแก้ว   02-5620232-3 ต่อ 503
เอกสารเพิ่มเติม : 2_New_Update.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ธัญลักษณ์ เกษแก้ว   02-5620232-3 ต่อ 503
เอกสารเพิ่มเติม : Copy of.pdf
สถานที่    : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
International MBA Program สมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) รุ่นที่ 16 รอบ 2
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : KIMBA   029428691-2
เอกสารเพิ่มเติม : http://kimba.ku.ac.th/academic_apply.aspx
สถานที่    : ชั้น6 อาคารวิทยพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจนานาชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอาจารย์โดยการคัดเลือก
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : EC_lecturer_040455.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : งานบุคคล   02-562-0951-6 ต่อ 2914
เอกสารเพิ่มเติม : job_ocs_1apr55.pdf
สถานที่    : สำนักบริการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักบริการคอมพิวเตอร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยสัตวแพทย์) จำนวน 11 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์   0-2942-8751-9 ต่อ 1204 , 1217
เอกสารเพิ่มเติม : oa_getfile90.pdf
สถานที่    : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์   0-2942-8751-9 ต่อ 1204 , 1217
เอกสารเพิ่มเติม : oa_getfile89.pdf
สถานที่    : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหารเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : วัชราภรณ์ ชนะเคน    02-579-0588 ต่อ 1408 หรือ 081-482-4033
เอกสารเพิ่มเติม : job_nru_apr55.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักบริการคอมพิวเตอร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ประเภท : ประกาศผลสมัครงาน
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม :
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   025790170
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.forest.ku.ac.th
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์
สถานพยาบาล มก.ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : ฝ่ายบริหาร สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๓    0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 236
เอกสารเพิ่มเติม :
สถานที่    : สถานพยาบาล มก.
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สถานพยาบาล มก.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณ ฟารีดา   02-5625000 ต่อ 5122
เอกสารเพิ่มเติม : Job_Fos_55(2).pdf
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภท : ประกาศผลสมัครงาน
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณ ฟารีดา   02-5625000 ต่อ 5122
เอกสารเพิ่มเติม : P__FOS_com55.pdf
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยวิธีพิเศษ
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา   02 942 8772-3 ต่อ 119-121
เอกสารเพิ่มเติม : 26-03-55.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักการกีฬา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/120327-1.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเกษตร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/120327-1.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณ ฟารีดา   02-5625000 ต่อ 5122
เอกสารเพิ่มเติม : P_Lacture_Ait_55_1_.pdf
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย   02-942-8445-50
เอกสารเพิ่มเติม : 260355.pdf
สถานที่    : บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 09:00-15:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.person.ku.ac.th/news/2555/mar/p-news-0355.pdf
สถานที่    : กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : กองการเจ้าหน้าที่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : วิไล แจ้งบุญ   034-281105-6 ต่อ 7109
เอกสารเพิ่มเติม :
สถานที่    : สำนักงานเลขานุการ
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 09:00-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_55/08/com.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งครู
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/120322.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเกษตร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : วิไล แจ้งบุญ   034-281105-6 ต่อ 7109
เอกสารเพิ่มเติม :
สถานที่    : สายวิชาศิลปศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รันสมัครนิสิตปริญญาเอกเพื่อรับทุน คปก
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม :
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : ศศิวิมล   0-2940-6511, 0-2561-3468
เอกสารเพิ่มเติม :
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : 09:00-16:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย   02-942-8445-50 ต่อ 227
เอกสารเพิ่มเติม : R6oma.pdf
สถานที่    : บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/120320_1.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเกษตร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/120320_2.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเกษตร
โครงการปริญญาโท สาขาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ
ประเภท : ประกาศผลสอบ
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   02-561-3480 ต่อ 508, 087-831-3332, 089-128-0290
เอกสารเพิ่มเติม :
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครแล้ว... เปิดรับผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ เพื่อรับรางวัลซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ.2555
ประเภท : ประกวด/แข่งขัน
เวลา : 08:30-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.   0 2942 8555 ต่อ 1152, 2015
เอกสารเพิ่มเติม : Siew (short).pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : Job_13_03_2555.rar
สถานที่    : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัีพยากร
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/
สถานที่    : โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนิสิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : edu_ku_13_03_2555_01.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณวลีรัตน์ บรรจงจิตร   02-5795514 ต่อ 125
เอกสารเพิ่มเติม : http://homec.agr.ku.ac.th/pdf/rubsmark1.pdf
สถานที่    : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : ploy.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี 2555
ประเภท : ฝึกอบรม
เวลา : 08:00-17:00 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ   0-2942-8600-3 ต่อ 207
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.kapi.ku.ac.th
สถานที่    : อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
โครงการ Amata Internship Program
ประเภท : โครงการกิจกรรม
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/AmataScienceCity.Management
สถานที่    : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักบริการคอมพิวเตอร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณ ฟารีดา   02-5625000 ต่อ 5122
เอกสารเพิ่มเติม : lecture_junjaius_54_2_.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณ ฟารีดา   02-5625000 ต่อ 5122
เอกสารเพิ่มเติม : lecture_supunnee_54(2).pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการ “English Speaking Day”
ประเภท : โครงการกิจกรรม
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : EnglishSpeakingDay.pdf
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะศึกษาศาสตร์
สถานพยาบาล มก. ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ กพ-กย2555 มีคะแนนสุขภาพ (คะแนน 2 ชั่วโมง/ครั้ง) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ประเภท : กิจกรรมนิสิต
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : งานเวชระเบียน ฝ่ายการพยาบาล สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 101
เอกสารเพิ่มเติม : http://www.inf.ku.ac.th/th/news/news.php?idno=292
สถานที่    : สถานพยาบาล มก.
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : สถานพยาบาล มก.
ประกาศภาควิชาเเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ประเภท : ประชุมวิชาการ
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : อ.ดร.กุลภา กุลดิลก, คุณสุทธิพล แซ่ลี้ และ คุณนิดา แสนเศษ   ๐๒-๙๔๒-๘๖๔๙ - ๕๑ ต่อ ๑๓๖, ๑๐๓ และ ๒๐๑
เอกสารเพิ่มเติม : http://agri.eco.ku.ac.th/ageconconference2012/seminar.htm
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์
ทุนปริญญาเอก คปก. ครั้งที่ 14
ประเภท : ทุนการศึกษา
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : fsciktc@ku.ac.th   0855551480
เอกสารเพิ่มเติม :
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา
ประเภท : รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ : คุณวลีรัตน์ บรรจงจิตร   025795514 ต่อ 125
เอกสารเพิ่มเติม : http://homec.agr.ku.ac.th/index2.html
สถานที่    :
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2555
ประเภท : ศึกษาต่อ
เวลา : 09:00-16:30 น.
รายละเอียด
ติดต่อ : นายปิติ จันทร์อร่าม หรือ ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี   02-562-5004 ต่อ 5268 หรือ 083-542-3520
เอกสารเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างการปรับปรุง
สถานที่    : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1 ชั้น 3
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศ มก.ผลการพิจารณาเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท : ประกาศทั่วไปของหน่วยงาน
เวลา : ไม่ระบุเวลา
รายละเอียด
ติดต่อ :   
เอกสารเพิ่มเติม : http://person.ku.ac.th/news/2554/july/w-news-0754-1.pdf
สถานที่    : กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานผู้ให้ข่าว : กองการเจ้าหน้าที่
เมษายน  2555
พฤ อา
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม มก.
 •  
   
   
   


  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   


  โทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 2508 , 2575
  โทรสาร 0-2562-0957
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : December 19, 2017
  ipv6 ready