ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการปะเภทคณาจารย์ประจำ คณะวนศาสตร์
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
Forest120525652.pdf
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT65_01.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงามหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT65_02.pdf
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา
20220525161037008.pdf
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20220531093812822.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รับนิสิตใหม่ MCE รุ่นที่ 21
08:30-16:30 น. ห้อง EC.1101 อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) คณะเศรษฐศาสตร์
http://master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เปิดรับสมัคร ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
ไม่ระบุเวลา
รูป.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการปะเภทคณาจารย์ประจำ
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
forest31052565.pdf
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ : MCEรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 21
ไม่ระบุเวลา ครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
Recruitment.pdf
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
08:30-16:00 น. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม
https://www.grad.ku.ac.th/download/announcing_650613-2/?w
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
08:30-16:00 น.
https://www.grad.ku.ac.th/download/announcing_650613/?wpd
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
OOS65_5(3).pdf
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
170665pdf.pdf
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านสาธิตการสอน และสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา
ไม่ระบุเวลา
20220623112245480.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2565
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008