ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
08:30-16:30 น.
sci.pdf
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 2 ตำแหน่ง
08:30-17:00 น.
vetty.pdf
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
08:30-16:30 น.
vetadmin.pdf
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ
08:30-16:30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1231-2021-06-1
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2564
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008