ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
scan0004.pdf
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2564
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ไม่ระบุเวลา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
indpsy.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1098-2020-11-30
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 01 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศวันสอบภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1108-1-102
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 05 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค (สังกัดสำนักงานเลขานุการ)
08:30-16:30 น.
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1111-2020-12-0
วันที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2564
สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และ ช่างเทคนิค ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=2099
วันที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2564
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดภาคพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PD63_5.pdf
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2564
สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
385129.jpg
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminofficer_rilc_22-12-2563.pdf
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1138-2021-01-0
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://kapi.ku.ac.th/topic/11057
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1140-2021-01-0
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
09:00-13:30 น. อาคารสารสนเทศ
career_050164.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา (ต.นักวิทยาศาสตร์ สังกัด โรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ)
08:30-16:30 น.
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1141-2021-01-1
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท)
08:30-16:30 น.
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1144-2021-01-1
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานพยาบาล มก. เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=2141
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ต.อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า)
08:30-16:30 น.
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1151-2021-01-2
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มกราคม  2564
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008