ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 02 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
08:30-16:30 น.
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1179-2021-03-0
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 08 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
http://kapi.ku.ac.th/topic/11215
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2564
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น. วิทยาลัยบูรณาการสาสตร์ อาคารระพี สาคริก ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
https://sis.ku.ac.th
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2564
MBE เปิดรับสมัครผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 28 (รอบที่สาม) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
08:30-15:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
MBE_Class_28_3.jpg
วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20210330095850817.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ระดับวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี
08:30-16:30 น.
http://kapi.ku.ac.th/topic/11239
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2564
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง แจ้งประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
08:30-16:30 น. สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
QA Job interview 1-2564.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
เมษายน  2564
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008