ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
08:00-16:30 น.
R_1.jpg
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2019/08/%E0%B
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย(จะเข้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thaimusic_instructor62.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_cai_instructor62.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.สัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน
08:30-16:30 น.
JBQDKC0KSLKK.pdf
ประกาศเปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานธุรการกำแพงแสน 1 อัตรา และโรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
LQLHKC0JOLEP.pdf
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวันเวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)
08:30-16:30 น.
ZKTHKD0U9OX9.pdf
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ocs-30-8-62.pdf
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_koreainstructor62.pdf
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง)
08:30-16:30 น.
JJOLKF0K2IOZ.pdf
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัคร รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
เชิญชวนผู้สนใจการใช้พื้นที่พาณิชย์ นำเสนอ Proposal เพื่อรับการพิจารณาใช้พื้นที่ของคณะฯ
09:00-16:00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
pro.jpg
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2562
การรับสมัครเพื่อเข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา กองการเจ้าหน้าที่
Test_finance.pdf
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา
20190903143307824.pdf
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สาขาพัฒนาสังคม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
sd_job..pdf
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2019/09/%E0%B
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รอบที่ 2 รุ่นที่ 18
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน
08:30-16:30 น.
YLCLKI0YQ68B.pdf
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงาเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2019/09/%E0%B
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าในห้อง Data Center โดยวิธีคัดเลือก
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
battery-datacenter.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่2 รุ่นที่ 18
ไม่ระบุเวลา อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_librarian62.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2562
สำนักบริหารการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา สำนักบริหารการศึกษา
https://bit.ly/2lSs0KC
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ภาษา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_officer_kulang62.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
recruitment548.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา
recruitment549.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานเงินรายได้ สังกัดกองคลัง
09:30-12:00 น. ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_21082562.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารพิรุณปัญญา
ไม่ระบุเวลา
cancle_pirunpanya.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา)
ไม่ระบุเวลา
recruitment551.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)
ไม่ระบุเวลา
recruitment552.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_vietnaminstructor62.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคล ต.สัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน และต.พนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน
08:30-16:30 น.
DDRZKM0KRYRA.pdf
วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา
recruitment554.pdf
วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาปฐพีวิทยา)
ไม่ระบุเวลา
recruitment555.pdf
วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชไร่นา)
ไม่ระบุเวลา
recruitment556.pdf
วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุุคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ ภาควิชาคหกรรมศาสต
ไม่ระบุเวลา
recruitment553.pdf
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ บางเขน)
08:30-16:30 น.
UBTQKQ0IHBXM.pdf
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน)
08:30-16:30 น.
DYNBKP112B2M.pdf
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 07 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา)
08:30-16:30 น.
ALTKKQ0M4685.pdf
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
08:00-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news62/09/ocsb.pdf
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน)
08:30-16:30 น.
WLZZKW0TZRPJ.pdf
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นายแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (PN) พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
6209recruit.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก(เครื่องกระทบ) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_music_instructor62.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_17092562-2.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ภาควิชาสัตวบาล)
ไม่ระบุเวลา
recruitment558.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา
recruitment559.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
A4 .pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา
recruitment560.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)
ไม่ระบุเวลา
recruitment561.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 08 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
ไม่ระบุเวลา
recruitment557.pdf
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ บางเขน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/733-1-62
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา
20190923104247217.pdf
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/732-1-61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/734-1-63
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/735-5-3
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งสัตวแพทย์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/736-1-64
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:30 น.
human_recruit_koreainstructor_62.pdf
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/739-4-1
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008