ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
08:30-16:00 น. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม
https://www.grad.ku.ac.th/download/announcing_650613-2/?w
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
08:30-16:00 น.
https://www.grad.ku.ac.th/download/announcing_650613/?wpd
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
OOS65_5(3).pdf
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
lecturer.envi.3.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20.7.65lecturer.envi.3.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กรกฎาคม  2565
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008