ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถานพยาบาล มก. งดให้บริการถุงพลาสติก ขอให้ผู้รับบริการเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาเอง
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1358
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น.
JCPYBM0YPEM1.pdf
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาปรสิตวิทยา
08:30-16:30 น.
RQCWBS0URQ2A.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา
09:30-16:30 น.
21125611.PDF
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
08:30-16:30 น.
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัย
08:30-16:30 น. lสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
http://kapi.ku.ac.th/recruitment002
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0008.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
09:30-15:30 น.
job-61-11-20.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ธันวาคม  2561
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008