ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง
08:30-15:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2561/05/EconJob11.pdf
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
SZMS7411UVZK.pdf
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
LEC.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
recruitment416.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_310561.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos25610004.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_6_6_61.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561
09:00-00:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1280
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_academic61.pdf
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT25610005.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_12_6_61.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_confuciusadmin61.pdf
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor61.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos25610007.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ไม่ระบุเวลา สำนักงานอธิการบดี
https://ku.thaijobjob.com/
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล
https://goo.gl/ALd7K7
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20180622165355985.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวฯ รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมการบินและอวกาศ 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
lec aero.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น. สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
http://www.cs.sci.ku.ac.th/sites/default/files/recruit-mp
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:30-16:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
RVCL8F0NXPU6.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิจัย
ไม่ระบุเวลา
http://info.vettech.ku.ac.th/inews/photo/1479.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ
08:30-16:00 น.
human_foreignlangadmin_listname61.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:30 น.
job61-06-25.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
YZMC8F0MZGBT.pdf
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักงานประกันคุณภาพ
ไม่ระบุเวลา ชั้น 9 สำนักงานประกันคุณภาพ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
QA Candidates Exam 2.2561.pdf
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา
09:00-15:00 น. สำนักงานทรัพย์สิน
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos25610008.pdf
ประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติบริหารงานทั่วไป
09:00-12:00 น.
job61-07-02.pdf
วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก(เครื่องลมไม้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_musicinstructor61.pdf
วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ถึง 31 ก.ค. 61
09:00-16:30 น.
envir lec.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานศูนย์หนังสือ มก.
08:30-17:00 น. อาคารวิทยาบริการ ขั้นล่าง
saleonline.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา
recruitment431.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
Job.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสหกรณ์
08:00-24:00 น. ภาควิชาสหกรณ์ อาคารพิทยาลงกรณ ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
http://eco.ku.ac.th/2017/th/2018/07/05/%E0%B8%9B%E0%B8%A3
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
09:00-16:30 น.
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=46366
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-16:00 น.
doc07486220180705093800_10000073_1.pdf
วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ
09:00-16:00 น.
human_confucius_listnameexam61.pdf
วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง
08:30-16:30 น. ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
CAI_application_form.pdf
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง
08:30-16:30 น. ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
CAI_application_form.pdf
วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT25610009.pdf
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวฯ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
audio.pdf
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) Mecon: รุ่นที่ 28รายละเอียด จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาเป็นนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) Mecon รุ่นที่ 28
08:30-20:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/index.php/th/2013-09-17-10-41-22/2015-10-13-12-01-21
แนะนำหลักสูตร (Open House) MECON รุ่นที่ 28
08:30-20:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) Mecon: รุ่นที่ 28 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
http://www.econ.eco.ku.ac.th
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_germaninstructor-61.pdf
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
แจ้งผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
09:00-16:00 น.
MGT10072561.pdf
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด สำนักงานเลขานุการฯ
09:00-16:00 น.
doc02668620180709210452_1000004f_1.pdf
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1310
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
recruitment432.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา
recruitment434.pdf
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาการตลาด
09:00-16:00 น.
doc07563020180711164435_100000b4_1.pdf
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20180716095935596.pdf
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานประกันคุณภาพ
09:30-00:00 น. ชั้น 9 สำนักงานประกันคุณภาพ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
QA Job Interview 2.2561.pdf
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
BEYQ8W0OHCD9.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_confucius_listname61.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20180716095923883.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถและยกของ
08:30-17:00 น.
jobcardriver.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร อาคาร 2 (ตึกพิจารณ์พาณิชย์) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2561/07/teacher-agri.pdf
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
09:00-12:00 น.
human_academiclistname_exam61.pdf
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2017/th/2018/07/18/%E0%B8%82%E0%B8%A2
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
OZSJ8Z104D2D.pdf
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
BWME8Z0Y4M0I.pdf
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
GDLP8V0XAWF9.pdf
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08:30-16:30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล
https://goo.gl/6SyxCg
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะเศรษฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2017/th/2018/07/18/%E0%B8%82%E0%B8%A2
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
14:30-15:30 น.
job61-07-19.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT25610010.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_assetadmin-61.pdf
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
job-61-07-23.pdf
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
ไม่ระบุเวลา
recruitment435.pdf
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2017/th/2018/08/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2017/th/2018/08/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา ชั้น 9 สำนักงานประกันคุณภาพ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
QA.KU. JOB 2.2561.pdf
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20180802103514650.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
36318_36299_31072018_ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน 61.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กรกฎาคม  2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008