ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 07 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT65_01.pdf
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
08:30-16:30 น. ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CAI.pdf
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 07 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
OOS65_0101.pdf
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
OOS65_001.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2565
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008