ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 07 พ.ศ. 2561
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIT610001.pdf
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สวพ.มก. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
09:00-16:30 น.
http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=42165
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานในโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา
doc05875620180205125544.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
RRGD4I0OJ3YY.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
09:00-18:00 น. โครงการปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
http://cs.sci.ku.ac.th/ms
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20180206100452613.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
ไม่ระบุเวลา ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50ปี
job_finance 13022561.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศ มก. การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 550 รายการ
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ocs_sale550.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กุมภาพันธ์  2561
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008