ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 42 พ.ศ. 2562
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
INTER MBA เปิดรับผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท
09:00-16:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1202
http://kimba.bus.ku.ac.th/kimba2017/
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาคปลาย 2562
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
Poster 1 second 62.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20191001144113307.pdf
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ECON22.pdf
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาปฐพีวิทยา)
ไม่ระบุเวลา
recruitment570.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติ
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2019/10/%E0%B
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาโรคพืช)
ไม่ระบุเวลา
recruitment567.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment571.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ตุลาคม  2562
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008