ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 24 พ.ศ. 2561
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_caiinstructor61.pdf
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=45555
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพี่เลี้ยง ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
recruitment412.pdf
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
recruitment413.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยดอยปุย คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
recruitment414.pdf
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล
https://goo.gl/HiW73a
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2561/05/econjob312.pdf
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2561/05/jobecon31.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น. อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
application-eduction5-6-61.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ
09:00-16:00 น.
human_listname_foreignlangexam61.pdf
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะกับตำแหน่ง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
10:30-12:00 น.
job61-06-18.pdf
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor61.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศกองคลัง เรื่อง ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ 3 มารายงานตัว
08:30-16:30 น. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
job_finance 19062561.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ไม่ระบุเวลา สำนักงานอธิการบดี
https://ku.thaijobjob.com/
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
http://info.vettech.ku.ac.th/inews/photo/1475.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2561
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008