ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 50 พ.ศ. 2560
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc04180720170915160654_10000059_1.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
EAKQ2C0LWKL1.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
GJYC2E0TSGCO.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
10:00-12:00 น.
http://eco.ku.ac.th/2560/11/AcademicBudget.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
09:00-12:00 น.
http://eco.ku.ac.th/2560/11/Computer_Job.pdf
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
13:30-00:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
XASI2J0JUR6R.pdf
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-15:30 น.
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/index.php
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-16:00 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
www,kapi.ku.ac.th
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกฎหมาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
08:30-16:30 น. ห้องประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
TEST 2560.pdf
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานศูนย์หนังสือ มก.
08:30-16:30 น.
akubc.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสุด สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
09:00-12:00 น.
human_spmcasset_exam60.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัังกัดสถาบันขงจื๊อ
09:00-12:00 น.
human_confucius_exam60.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแทพยศาสตร์
GBZZ2S0M0OKV.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
13:30-00:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
FBDS2S0WTCOU.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปาชีพ
09:00-16:00 น.
human_listname_csinstructor60_3.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20171212140748753.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ธันวาคม  2560
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008