ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
2. ECON 2 .pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/821-1-80
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ภาควิชาสัตวบาล)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment613.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ไม่ระบุเวลา คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 01 เมษายน พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/844-2-12
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ตำแหน่งที่1)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT_63_01.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ตำแหน่ง 2)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT_63_02.pdf
วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขยายรับสมัครพนักงานเงินรายได้
08:30-16:30 น.
job-ocs-4-3-63.pdf
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 01 เมษายน พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor_63-11-3-63.pdf
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 03 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20200317103345927.pdf
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกวดราคาชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 License
08:30-16:30 น.
https://bit.ly/ocs20
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัย
ไม่ระบุเวลา
ocs_24_3_63.pdf
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 03 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกวดราคาชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 License
ไม่ระบุเวลา
https://bit.ly/3dyRh2Q
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มีนาคม  2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008