ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 15 พ.ศ. 2561
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
08:00-16:00 น.
Announce-Recruitment-30-3-2561.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ป.ตรี และป.โท
ไม่ระบุเวลา
20180403101726456.pdf
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ป.โท
ไม่ระบุเวลา
20180403101730360.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:30 น. กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
http://www.ku.ac.th/kunews/news61/4/jobku.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20180405101504443.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักงานประกันคุณภาพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
08:30-16:30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QA Candidates Exam 1.2561.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
RFIY690NI296.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
QCCM630KLP56.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
09:00-16:00 น. อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.ku.ac.th/download/announce-recruitment-30
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 6 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
OQHR6H0YOHB1.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
GQJR6H0YYF11.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20180419114826856.pdf
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
Job 19042561.pdf
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตแลกเเปลี่ยนทุน Erasmus + Programme จำนวน 2 ราย
09:00-16:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
INBC6I10860P.pdf
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT25610001.pdf
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
MBA INTER รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
09:00-21:00 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 (ตึกหลังร้านกาแฟสตาร์บัด) ชั้น 2 ห้อง 1202
PR 22-2.jpg
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
08:00-16:30 น.
stt.pdf
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 4
ไม่ระบุเวลา ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1362&prev=news_all.php
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
เมษายน  2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008