ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 35 พ.ศ. 2562
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย(จะเข้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thaimusic_instructor62.pdf
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ocs-30-8-62.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
เชิญชวนผู้สนใจการใช้พื้นที่พาณิชย์ นำเสนอ Proposal เพื่อรับการพิจารณาใช้พื้นที่ของคณะฯ
09:00-16:00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
pro.jpg
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2562
การรับสมัครเพื่อเข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา กองการเจ้าหน้าที่
Test_finance.pdf
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา
20190903143307824.pdf
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สาขาพัฒนาสังคม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
sd_job..pdf
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2019/09/%E0%B
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รอบที่ 2 รุ่นที่ 18
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน
08:30-16:30 น.
YLCLKI0YQ68B.pdf
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงาเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2019/09/%E0%B
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าในห้อง Data Center โดยวิธีคัดเลือก
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
battery-datacenter.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่2 รุ่นที่ 18
ไม่ระบุเวลา อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_librarian62.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2562
สำนักบริหารการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา สำนักบริหารการศึกษา
https://bit.ly/2lSs0KC
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ภาษา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_officer_kulang62.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
recruitment548.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา
recruitment549.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานเงินรายได้ สังกัดกองคลัง
09:30-12:00 น. ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_21082562.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารพิรุณปัญญา
ไม่ระบุเวลา
cancle_pirunpanya.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา)
ไม่ระบุเวลา
recruitment551.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)
ไม่ระบุเวลา
recruitment552.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_vietnaminstructor62.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคล ต.สัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน และต.พนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน
08:30-16:30 น.
DDRZKM0KRYRA.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008