ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 47 พ.ศ. 2561
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. lสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
kapijob19102561.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาคปลาย 2561
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
poster17 sec 61.pdf
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
09:00-15:30 น.
job-61-11-1.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
MIZTC00Y9BSE.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา สำนักทะเบียนและประมวลผล
job_registrar_09112018.pdf
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1395
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
09:00-16:30 น.
Lec+Fin.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
09:00-12:00 น.
job-61-11-22.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา หมดเขต 28 ธ.ค. 61
09:00-15:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=21690
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
job201811261637.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล 3 อัตรา หมดเขต 18 ม.ค. 62
09:00-15:30 น.
LEC ME.pdf
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0010.pdf
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สาขาพัฒนาสังคมเปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 71
09:00-16:30 น. สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
manual_sd 71.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20181203095133399.pdf
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20181203095117003.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกตำแหน่งสัตวแพทย์
ไม่ระบุเวลา
FXKGCR0XWOYE.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
09:00-15:30 น.
Lec + IUP.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
09:00-15:00 น.
CSBKCR0VY9LV.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ธันวาคม  2561
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008