ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 01 พ.ศ. 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ไม่ระบุเวลา คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
612611.PDF
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0010.pdf
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/w4Q4th
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ผลการคัดลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
09:00-16:00 น.
job-62-01-02-2.pdf
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
09:00-16:00 น.
62-01-02-1.pdf
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_04012562.pdf
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/BB42KA
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น.
QXPUDX0TT6O9.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-16:00 น.
CQEDDY0TWPB4.pdf
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news62/01/OCSJOB.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminofficer_cai_10-1-2562.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_englishinstructor_11-1-2562.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มกราคม  2562
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008