ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 32 พ.ศ. 2560
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_eastlangadmin60.pdf
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการร้านค้าเกษตรเพ็ทช็อพ ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
HKQFZ10MKTWR.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
14:30-00:00 น. ห้อง 5212 ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/08/FinanceAccountJob.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminofficeforeignlang60.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/view.php?id_view=1285
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ไม่ระบุเวลา ห้องประชุม 1 สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
Interview 1.2560.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ไม่ระบุเวลา สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0014.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา / ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
analysis for web.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIT0002.pdf
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
IJMTZG0LC4HS.pdf
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น. สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/08/ECON3.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลำดับที่ 2 มารายงานตัว
ไม่ระบุเวลา กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50ปี
www.finance.ku.ac.th
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
EKNQZH0LDN8W.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
สิงหาคม  2560
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008