ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 33 พ.ศ. 2560
วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ
Add-firemanJob.pdf
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
งานโครงการหลวง 48
ไม่ระบุเวลา
ProjectRoyal48.pdf
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
XSSGZ20SKXF2.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พนักงานเงินรายได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news60/8/ocs.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
14:30-00:00 น. ห้อง 5212 ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/08/FinanceAccountJob.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ไม่ระบุเวลา ห้องประชุม 1 สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
Interview 1.2560.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลำดับที่ 2 มารายงานตัว
ไม่ระบุเวลา กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50ปี
www.finance.ku.ac.th
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
09:00-12:00 น.
human_listname_adminofficereastlang60.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20170815095244692.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
LXNHZM0K64VY.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
http://www.person.ku.ac.th/
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานประกันคุณภาพประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
Job notice 1.2560.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ช่างเทคนิค
09:00-16:30 น.
http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=38253
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
10:00-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
HVNMZO0OPZ2Y.pdf
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
09:00-12:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news60/8/ocsjob60.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
สิงหาคม  2560
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008