ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 02 พ.ศ. 2562
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
OJYQBP0STJK5.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล 3 อัตรา หมดเขต 18 ม.ค. 62
09:00-15:30 น.
LEC ME.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์
09:00-15:00 น.
RJGPDH0M30PC.pdf
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/BB42KA
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-16:00 น.
CQEDDY0TWPB4.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
09:00-15:30 น.
IPR+HR on KU website.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
08:30-16:30 น.
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50346
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
08:30-16:30 น.
new doc 2562-01-17 09.39.27_25620117094133.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_inter-relation_update.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
Job.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มกราคม  2562
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008