ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 46 พ.ศ. 2561
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Dept_Ext_HR_oct2018.pdf
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
human_recruit_philo_instructor61-3-11-10-2561.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักงานสภา มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
10:00-15:00 น. สำนักงานสภา มก.
job_council_9_11_61.pdf
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0008.pdf
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ไม่ระบุเวลา คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
08:30-16:30 น.
ALFUCH0MPNKC.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
09:30-15:30 น.
job-61-11-20.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
09:00-12:00 น.
job-61-11-22.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา หมดเขต 28 ธ.ค. 61
09:00-15:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=21690
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_recruit_philoinstructor61-22-11-2561.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
พฤศจิกายน  2561
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008