ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 29 พ.ศ. 2560
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการหลักสตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0009.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
Full-time Position, Academic English Editor/Proof Reader, The Graduate School, Kasetsart University
08:30-16:30 น. The Graduate School, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
-English EditorJob Poster 2017- Round 2.pdf
วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ มก. เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 8 KVA
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://ocs.ku.ac.th/new/news/2560/property_6-7-60.pdf
วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
08:30-13:30 น. ชั้น 5 ห้อง 5520 ชั้น 5
FinanceAccountJob.pdf
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน-จนท.บริหารงานทั่วไปและนักวิเทศสัมพันธ์
08:30-14:30 น. กองวิเทศสัมพันธ์
http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=10147
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-16:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
QOXAYW0X6KRI.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพทยศาสตร์
VTOQYW0XZ5X2.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
11:30-00:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
VJXUYW0XJAM4.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170720110314492.pdf
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
ไม่ระบุเวลา
20170720110306794.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
08:30-16:30 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
www.kapi.ku.ac.th
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
com201760.pdf
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
09:00-15:30 น. กองการเจ้าหน้าที่
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_job/2560/per_job-11-60.pdf
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/RtrjjU
ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/ZtPqxw
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กรกฎาคม  2560
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008