ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2561
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร อาคาร 2 (ตึกพิจารณ์พาณิชย์) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2561/07/teacher-agri.pdf
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2561
สำนักงานประกันคุณภาพ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา ชั้น 9 สำนักงานประกันคุณภาพ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
QA Job 3.2561.pdf
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
08:30-15:00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0009.pdf
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
08:30-15:30 น. บัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.ku.ac.th/en/download/appfinal12092561/?wp
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2561
ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_14092561.pdf
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20180917120521612.pdf
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20180917120512718.pdf
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20180917120521612.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ) โครงการวิจัย : เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
new0001.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_cs_instructor-19-9-61.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก(เครื่องลมไม้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_music_wind_instructor19-9-61.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_rilcanalyst_19-9-61.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
img-920143001.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
08:30-14:30 น. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.
001.jpg
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
Job.pdf
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
08:30-16:30 น.
Name_academic Educator.pdf
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
Result_person.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2561
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008