ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 34 พ.ศ. 2560
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศกองคลัง มก. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน 2 อัตรา
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50ปี
www.finance.ku.ac.th
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170720110314492.pdf
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
ไม่ระบุเวลา
20170720110306794.pdf
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สถานพยาบาล มก. เปิดรับสมัครน้องนิสิต PHC (Primary Health Care) รุ่นที่ 9
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
https://goo.gl/CMKL9T
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:30 น. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
recruit-master-comsci-2560-round3.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ระกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1283.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20170815095244692.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
LXNHZM0K64VY.pdf
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
09:00-12:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news60/8/ocsjob60.pdf
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
08:30-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
ZIMKZT0MFKMX.pdf
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศเรียกสำรองเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการร้านค้าเกษตรเพ็ทช็อพ ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
08:30-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
PEZMZT0MLVA8.pdf
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
KHDVZT0MB34P.pdf
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170823110927299.pdf
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
ไม่ระบุเวลา
20170823110918491.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
ODYIZU0VHS0P.pdf
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
09:00-16:00 น.
eastlang_listnameadminoffice60.pdf
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_25_8_60.pdf
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2560
ขอขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50ปี
www.finance.ku.ac.th
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
สิงหาคม  2560
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008