ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 38 พ.ศ. 2562
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
08:00-16:30 น.
R_1.jpg
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2562
สำนักบริหารการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา สำนักบริหารการศึกษา
https://bit.ly/2lSs0KC
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ภาษา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_officer_kulang62.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_vietnaminstructor62.pdf
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน)
08:30-16:30 น.
DYNBKP112B2M.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา
recruitment560.pdf
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ บางเขน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/733-1-62
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา
20190923104247217.pdf
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/732-1-61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/734-1-63
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/735-5-3
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งสัตวแพทย์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/736-1-64
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:30 น.
human_recruit_koreainstructor_62.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008