ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 25 พ.ศ. 2560
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น16
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
poster 16 1_60 .pdf
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_recruit_frenchinstructor60.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1178&prev=news_all.php
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
08:30-16:30 น. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
img-608114249.pdf
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
SCI60.jpg
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ)
ไม่ระบุเวลา อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XH.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170613104202190.pdf
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 18 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
DEUVXW0JY972.pdf
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170614121149061.pdf
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิตใหม่
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ จำนวน 18 อัตรา
09:00-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
ABUCY30S6EEH.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
08:30-16:30 น. ห้อง EC3209 อาคาร3
CaerJob210660.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
09:00-16:00 น.
doc02915320170620162155_100000ab_1.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
human_ling_instructorexam60.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170621095218061.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักหอสมุด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ
ไม่ระบุเวลา อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
20170615.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-16:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
09:00-12:00 น.
human_spmcaccount60.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
09:00-16:00 น.
human_assetsell60.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2560
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008