ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 42 พ.ศ. 2562
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
INTER MBA เปิดรับผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท
09:00-16:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1202
http://kimba.bus.ku.ac.th/kimba2017/
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาคปลาย 2562
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
Poster 1 second 62.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20191001144113307.pdf
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ECON22.pdf
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาปฐพีวิทยา)
ไม่ระบุเวลา
recruitment570.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติ
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2019/wp-content/uploads/2019/10/%E0%B
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาโรคพืช)
ไม่ระบุเวลา
recruitment567.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment571.pdf
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยคุกคาม Firewall
ไม่ระบุเวลา
Firewall.pdf
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
08:30-14:30 น.
2 job.jpg
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. รับสมัครพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
08:30-14:30 น. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.
1 job.jpg
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาโรคพืช)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment572.pdf
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment573.pdf
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20191024101047600.pdf
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา(สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/752-4-3
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารพิรุณปัญญา ระยะที่ 1
ไม่ระบุเวลา
pirunpanya.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ตุลาคม  2562
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008