ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 51 พ.ศ. 2561
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา
09:30-16:30 น.
21125611.PDF
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
09:00-15:30 น.
Lec + IUP.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_chineseinstructor-3-12-2561.pdf
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
09:00-16:00 น.
job-61-12-13.pdf
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0009.pdf
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
09:00-12:00 น.
job-61-12-19.pdf
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
09:30-11:00 น.
job-61-12-24.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
09:30-16:00 น.
YCHNDH0JB4M0.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์
09:00-15:00 น.
RJGPDH0M30PC.pdf
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 มกราคม พ.ศ. 2562
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ไอทีสแควร์
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/eBoUjn
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
สถานพยาบาล มก. เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1466
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0010.pdf
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST0012.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ธันวาคม  2561
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008