ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 38 พ.ศ. 2561
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_englishinstructor61.pdf
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา/นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 1 อัตรา/นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
3positions.pdf
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_050961-1.pdf
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_050961.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร วิศวกร 1 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
engineer+audio+driver.pdf
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุรื้อถอนจากงานซ่อมแซม
09:00-12:30 น.
human_asset-13-9-61.pdf
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561
ขยายเวลารับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุเวลา ชั้น 9 สำนักงานประกันคุณภาพ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
QA Job 3-1.2561.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ) โครงการวิจัย : เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
new0001.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_cs_instructor-19-9-61.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
img-920143001.pdf
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_24092561.pdf
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานสภา มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
09:00-15:00 น. สำนักงานสภา มก.
job_council_250961.pdf
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_asset61-27-9-2561.pdf
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
com212-61.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2561
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008