ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 42 พ.ศ. 2561
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
08:30-14:30 น. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.
001.jpg
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
Job.pdf
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_asset61-27-9-2561.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://info.vettech.ku.ac.th/inews/photo/1512.pdf
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0010.pdf
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่ 2
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
noname_acacemic educator.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20834
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20884
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20896
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20890
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20887
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20950
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) สังกัดงานโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20893
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัคร
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20881
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร• อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=21012
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. lสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
kapijob19102561.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
OJYQBP0STJK5.pdf
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาปรสิตวิทยา
08:30-16:30 น.
RQCWBS0URQ2A.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ตุลาคม  2561
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008