ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 26 พ.ศ. 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT65_01.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงามหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT65_02.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รับนิสิตใหม่ MCE รุ่นที่ 21
08:30-16:30 น. ห้อง EC.1101 อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) คณะเศรษฐศาสตร์
http://master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เปิดรับสมัคร ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
ไม่ระบุเวลา
รูป.pdf
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ : MCEรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 21
ไม่ระบุเวลา ครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
Recruitment.pdf
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
08:30-16:00 น. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม
https://www.grad.ku.ac.th/download/announcing_650613-2/?w
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านสาธิตการสอน และสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา
ไม่ระบุเวลา
20220623112245480.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2565
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008