ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 48 พ.ศ. 2561
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น.
JCPYBM0YPEM1.pdf
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0010.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครผู้จบป.ตรีทุกสาขา ศึกษาต่อป.โท MAE 24 และ MAB 18
09:00-17:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
Slide1.JPG
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor-3-12-2561.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_chineseinstructor-3-12-2561.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_caiinstructor-2nd-3-12-2561.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
MAB เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 18 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
Slide3.JPGwww.mab.eco.ac.th
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
09:00-15:30 น.
job-61-12-03.pdf
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
612611.PDF
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
สินค้าที่ระลึกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kubookcatalog61.pdf
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
selected.pdf
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ทดสอบฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1410
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ธันวาคม  2561
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008