ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 22 พ.ศ. 2560
วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท (รอบที่ 2)
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
MAB16 (second round).pdf
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MAE รุ่นที่ 22 (รอบที่ 2)
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
MAE 22(second round).jpg
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MAB รุ่นที่ 16 (รอบที่ 2)
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
MAB16 (second round).pdf
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ไม่ระบุเวลา สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0002.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท (รอบที่ 2)
08:30-20:30 น.
Admission Schedule MAB Model 16 (2).pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc02122420170410152441.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
09:00-16:00 น.
doc02139320170412122405_1000005a_1.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ถึง 31 พ.ค. 60
09:00-16:00 น.
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานเลขานุการ
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0010.pdf
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ไม่ระบุเวลา คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
09:00-16:00 น.
ling_listnamemaster60.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
com.PDF
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
fin.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
Job-1.pdf
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น. ห้อง EC3101 อาคาร ศูนย์วิจัยเศรษฐสาสตร์ประยุกต์
JobCAER.pdf
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
050560.PDF
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
News.PDF
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/LOVtue
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/tSNqAy
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170518103335145.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0002.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ขยายเปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_job/2560/per_job-5-60.pdf
ขยายการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-15:30 น.
per_job-5-60.pdf
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
QAMMX90XE4OA.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา
job_ocs_26_5_60.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 03 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ
09:00-16:00 น.
ling_master_listname.pdf
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_recruit_frenchinstructor60.pdf
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ
09:00-09:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
VTOFXH0LDUYF.pdf
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานประกันคุณภาพรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QAKU Job 1.2560.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_accountant-spmc60.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1178&prev=news_all.php
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0003.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PD0003.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170602100402618.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_linginstructor6th.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2560"
ไม่ระบุเวลา
PR.pdf
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
09:00-12:30 น. ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
http://eco.ku.ac.th/2560/06/caerListJob.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
08:30-16:30 น. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
img-608114249.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0011.pdf
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
SCI60.jpg
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2560
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008