ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 23 พ.ศ. 2560
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะวิศวฯ รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล วุฒิ ป.เอก 1 อัตรา โทร. 0 2797 0990
09:00-16:00 น.
ME2.pdf
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา 0-2561-2522,089 925 9242, 0-2561-3480,84 ต่อ 101
XH.pdf
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตารางวันตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2560 แยกตามหน่วยงาน (7 - 9 มิ.ย.60)
ไม่ระบุเวลา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
health60schedule.pdf
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
YRDPWW0J32FC.pdf
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170509165116716.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22
ไม่ระบุเวลา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101 คณะสังคมศาสตร์
http://indpsy.soc.ku.ac.th/index.html
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท International MBA Program
08:30-18:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น2 ห้อง 1202
http://www.kimba.ku.ac.th
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 15 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
UMNBX50VT3TE.pdf
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170522121736036.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_recruit_thailanginstructor60.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170602100402618.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการรายละเอียดสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc02749220170605171012_1000008b_1.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/BO6AGY
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/BO6AGY
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/BO6AGY
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0004.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
KIJBXO0JXFGD.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
HJUSXP0TEC1Z.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
work3.PDF
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร กำแพงแสน
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1186&prev=news_all.php
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170608094356446.pdf
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170609102801861.pdf
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170609102754306.pdf
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170629100217866.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2560
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน




 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008