ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 39 พ.ศ. 2562
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_cai_instructor62.pdf
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง)
08:30-16:30 น.
JJOLKF0K2IOZ.pdf
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา
recruitment546.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
เชิญชวนผู้สนใจการใช้พื้นที่พาณิชย์ นำเสนอ Proposal เพื่อรับการพิจารณาใช้พื้นที่ของคณะฯ
09:00-16:00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
pro.jpg
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
recruitment548.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา
recruitment549.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคล ต.สัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน และต.พนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน
08:30-16:30 น.
DDRZKM0KRYRA.pdf
วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชไร่นา)
ไม่ระบุเวลา
recruitment556.pdf
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
08:00-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news62/09/ocsb.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก(เครื่องกระทบ) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_music_instructor62.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)
ไม่ระบุเวลา
recruitment561.pdf
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/732-1-61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/734-1-63
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/739-4-1
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20191001144113307.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-15:00 น. สำนักงานทรัพย์สิน
job เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.pdf
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 08 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ECON22.pdf
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา
20191004134510330.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ตุลาคม  2562
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008