ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 44 พ.ศ. 2561
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminoffice_kitman10-10-61.pdf
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ
08:30-16:00 น.
human_listname_30-10-2561.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
Test.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ไม่ระบุเวลา
ALFIBZ0VQKBR.pdf
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 00 พ.ศ. 543
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
08:30-20:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
http://www.econ.eco.ku.ac.th
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง
ไม่ระบุเวลา
20181105103247741.pdf
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย แนะนำหลักสูตร (Open House) MBE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
08:30-20:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
08:30-20:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
http://www.econ.eco.ku.ac.th
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Econ 3.pdf
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Econ 3.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
09:00-16:00 น.
human_scholarship_listnameexam_7-11-2561.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
08:30-16:30 น.
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์
08:30-16:30 น.
Teacher_Agri.pdf
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครเจ้าหน้่าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา/วิศวกร 1 อัตรา/ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา / ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
รับสมัครงาน.jpg
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
09:00-16:00 น.
human_listname_foreignlanginstructor61.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักงานสภา มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
10:00-15:00 น. สำนักงานสภา มก.
job_council_9_11_61.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา สำนักทะเบียนและประมวลผล
job_registrar_09112018.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
พฤศจิกายน  2561
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008