ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 23 พ.ศ. 2565
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ : MCEรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 21
ไม่ระบุเวลา ครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
Recruitment.pdf
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี
08:30-16:00 น. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม
https://www.grad.ku.ac.th/download/announcing_650613-2/?w
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
08:30-16:00 น.
https://www.grad.ku.ac.th/download/announcing_650613/?wpd
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
OOS65_5(3).pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2565
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008